DobrowolskiG. Od Redakcji. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Dec. 2023, s. 1-3, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/16881.