Gruszecki, Krzysztof. Przedawnienie Kar Pieniężnych Za Naruszenie Warunków Korzystania Ze środowiska Lub Zasad Prowadzenia Działalności W Zakresie Jego Ochrony. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, no. 2 (październik 25, 2023): 1-19. Udostępniono czerwiec 23, 2024. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/15410.