Zamiar „z góry powzięty” w rozumieniu art. 12 k.k. – wybrane uwagi


Abstrakt

The concept of the so-called “continuous offence” has been hotly debated for years, both by legal academics and in doctrinal writings. This paper addresses one of the most controversial grounds for regarding a prohibited act as a continuous offence, i.e. acting with premeditated intent. Basing a key criterion for considering an act a continuous offence on the subjective side of the offence has made it impossible to work out clear-cut criteria for establishing that an offender acted with premeditated intent, even though the concept of continuous offence has been employed for over twenty years now.


Słowa kluczowe

continuous offence; Article 12 of Polish Criminal Code; premeditated intent; single and multiple acts

Budyn-Kulik M.: Umyślność w prawie karnym i psychologii. Warszawa 2015.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P.: Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., Nowe Kodyfikacje Karne. Krótkie komentarze. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia. Warszawa 1998.

Grzyb W.: Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r. Warszawa 2013.

Kaftal A.: Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym. Warszawa 1985.

Kardas P.: Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Kraków 1999.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116. Red. M. Królikowski, R. Zawłocki. Warszawa 2017.

Kodeks karny. Część ogólna. T. I: Komentarz do art. 1–52. Red. W. Wróbel, A. Zoll. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. A. Grześkowiak, K. Wiak. Warszawa 2019.

Kodeks karny. Komentarz. Red. M. Filar. LEX/el 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. R. Stefański. Warszawa 2018.

Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. LEX/el 2018.

Kukuła Z.: Czyn ciągły w świetle praktyki orzeczniczej. WPP 2014, nr 4.

Lachowski J.: Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności. Warszawa 2010.

Małecki M.: Trzy problemy z czynem ciągłym. Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 17 września 2009 r., II AKa 181/09. GSP 2011, z. 2.

Maraszek M.: Glosa do wyroku s. apel. z dnia 19 września 2013 r., II AKa 268/13. LEX/el 2014.

Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz. Red. W. Wróbel. Kraków 2015.

Sadowski A.: Przestępstwo ciągłe. Lublin 1949.

Śliwowski J.: Prawo karne. Warszawa 1979.

Wolter W.: Głos w dyskusji w sprawie przestępstwa ciągłego. PiP 1978, nr 2.

Wolter W.: O warunkach orzeczenia kary łącznej. NP 1962, nr 1.

Wolter W.: Prawo karne. Warszawa 1947.

Zoll A.: Glosa do postanowienia SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/05. LEX/el.

Zębik A.: Czyn a przestępstwo ciągłe. RPEiS 1968, z. 2.

Orzecznictwo

Wyr. SN z dnia 9 maja 1974 r., III KR 388/73. OSNKW 1974/7-8/137.

Wyr. SN z dnia 26 marca 1999 r., IV KKN 28/99. Prok. i Pr. – wkł. 1999/10/2.

Wyr. SN z dnia 5 kwietnia 2000 r., V KKN 41/00. LEX nr 50957.

Wyr. SN z dnia 22 listopada 2001 r., V KKN 544/99. LEX nr 558340.

Wyr. SN z dnia 24 stycznia 2006 r., III KK 231/06. OSNwSK 2007/1/287.

Wyr. SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/055. OSNKW 2006/5/50.

Wyr. SN z dnia 4 grudnia 2008, III KK 242/08. BPK 2009, nr 1.

Wyr. SN z dnia 9 grudnia 2009 r., V KK 290/09. LEX nr 553738.

Wyr. SN z dnia 14 czerwca 2010 r., IV KK 65/10. OSNwSK 2010/1/1191.

Wyr. SN z dnia 4 sierpnia 2010 r., III KK 37/10. BPK 2010, nr 5/4.

Wyr. SN z dnia 17 marca 2011 r., III KK 283/10. LEX nr 846387.

Wyr. SN z dnia 10 marca 2013 r., WA 10/13. LEX nr 1347915.

Wyr. SN z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 197/18. LEX nr 2509582.

Post. SN z dnia 18 września 2003 r., III KK 159/02. LEX nr 81203.

Post. SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/05. OSNKW 2006/5/50.

Post. SN z dnia 12 kwietnia 2007 r., WZ 7/07. OSNwSK 2007/1/817.

Post. SN z dnia 5 grudnia 2008 r., IV KK 203/08. Prok. i Pr. – wkł. 2009/6/2.

Post. SN z dnia 14 czerwca 2010 r., IV KK 65/10. OSNwSK 2010/1/1151.

Post. SN z dnia 3 października 2010 r., V KK 96/11. LEX nr 1044083.

Post. SN z dnia 15 maja 2014 r., IV KK 8/14. LEX nr 1491137.

Post. SN z dnia 17 grudnia 2014 r., II KK 325/14. KZS 2015/4/12.

Wyr. SA w Krakowie z dnia 5 września 1996 r., II AKa 193/96. Prok. i Pr. 1997/3/18.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 12 października 2000 r., II Aka 155/00. Prok. i Pr. 2001/5/21.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 16 grudnia 2004 r., II AKa 223/04. KZS 2005/7-8/98.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 30 marca 2006 r., II AKa 80/06. LEX nr 191757.

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 17 września 2009 r., II AKa 181/09. LEX nr 563030.

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2010 r., II Aka 26410. „Przegląd Orzecznictwa Apelacji Gdańskiej” 2012, nr 2.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 15 marca 2011 r., II AKa 28/01. Prok. i Pr. 2002/4/13.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 23 marca 2011 r., II Aka 468/10. KZS 2011/9/86.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 25 października 2012 r., II AKa 222/12. LEX nr 1237095.

Wyr. SA w Poznaniu z dnia 25 października 2012 r., II AKa 210/12. LEX nr 1316255.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 31 października 2012 r., II AKa 222/12. KZS 2013/3/93.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 31 października 2012 r., II AKa 441/12. LEX nr 1236452.

Wyr. SA w Białymstoku z dnia 29 listopada 2012 r., II AKa 204/12.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


Jaworska-WielochA. (2020). Zamiar „z góry powzięty” w rozumieniu art. 12 k.k. – wybrane uwagi. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 111-125. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.05

Anna Jaworska-Wieloch 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1209-4433