(1)
OsińskaO. Afazja Leo Lipskiego: Perseweracje, Przesunięcia, Zblokowania. RANA 2020, 89-108.