OsińskaO. (2020). Afazja Leo Lipskiego: perseweracje, przesunięcia, zblokowania. Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1), 89-108. https://doi.org/10.31261/Rana.2020.1.05