Osińska, Olga. 2020. „Afazja Leo Lipskiego: Perseweracje, Przesunięcia, Zblokowani”a. Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, nr 1 (czerwiec), 89-108. https://doi.org/10.31261/Rana.2020.1.05.