OsińskaO. (2020) „Afazja Leo Lipskiego: perseweracje, przesunięcia, zblokowani”a, Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1), s. 89-108. doi: 10.31261/Rana.2020.1.05.