OsińskaO. „Afazja Leo Lipskiego: Perseweracje, Przesunięcia, Zblokowani”a. Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, nr 1, June 2020, s. 89-08, doi:10.31261/Rana.2020.1.05.