(1)
BiałkowskiM. UDZIAŁ ANTONIEGO BARANIAKA SDB W PRACACH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI SPECJALISTYCZNYCH (1951–1977). SP 2021, 293-325.