BiałkowskiM. (2021). UDZIAŁ ANTONIEGO BARANIAKA SDB W PRACACH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI SPECJALISTYCZNYCH (1951–1977). Studia Pastoralne, (17), 293-325. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12602