BiałkowskiM. UDZIAŁ ANTONIEGO BARANIAKA SDB W PRACACH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI SPECJALISTYCZNYCH (1951–1977). Studia Pastoralne, nr 17, Nov. 2021, s. 293-25, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12602.