[1]
LarischJ. 2023. Zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części (archi-)diecezji wrocławskiej w latach 1918–1977. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 55, 2 (grudz. 2023), 210-221.