(1)
LarischJ. Zmiany W Strukturze Organizacyjnej Czechosłowackiej Części (archi-)diecezji Wrocławskiej W Latach 1918–1977. SSHT 2023, 55, 210-221.