MalinaA. (2022). Stanisław Bazyliński, Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico, Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, ss. 391, ISBN 978-88-7653-204-7. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 300-306. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/11529