LarischJ. (2023). Zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części (archi-)diecezji wrocławskiej w latach 1918–1977. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 55(2), 210-221. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15155