MalinaA. Stanisław Bazyliński, Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico, Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, ss. 391, ISBN 978-88-7653-204-7. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, v. 53, n. 2, p. 300-306, 10 jan. 2022.