LarischJ. (2023) Zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części (archi-)diecezji wrocławskiej w latach 1918–1977, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 55(2), s. 210-221. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15155 (Udostępniono: 22czerwiec2024).