[1]
LarischJ., Zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części (archi-)diecezji wrocławskiej w latach 1918–1977, SSHT, t. 55, nr 2, s. 210-221, grudz. 2023.