LarischJ. Zmiany W Strukturze Organizacyjnej Czechosłowackiej Części (archi-)diecezji Wrocławskiej W Latach 1918–1977. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 55, nr 2, Dec. 2023, s. 210-21, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15155.