Tom 52 Nr 2 (2019):
Wprowadzenie

Artykuły naukowe

Recenzje i omówienia

Izabela Skrobak, Jerzy Szymik
429-443
Sprawozdania