Zu Artikeldetails zurückkehren Alfred Hein: Eine Kompagnie Soldaten/Nasza kompania żołnierzy; Wenn ich meine Hände falte/Kiedy swoje ręce złożę (tłumaczenie). Kilka słów o Alfredzie Heinie i jego wierszach Herunterladen PDF herunterladen