Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018: 131 s.

Mariusz Jakosz
https://orcid.org/0000-0001-9606-679X

Abstract

Recenzja książki: Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018: 131 s.Veröffentlicht : 2020-11-09


JakoszM. (2020). Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.): Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018: 131 s. Wortfolge. Szyk Słów, (4), 1-4. https://doi.org/10.31261/WSS.2020.04.16

Mariusz Jakosz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polen
https://orcid.org/0000-0001-9606-679X