Zu Artikeldetails zurückkehren Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016: 222 s. Herunterladen PDF herunterladen