Trajektorie eines Würfelzuckers – Transformationsraum in Yoko Tawadas Etüden im Schnee

Julia Sowacka
https://orcid.org/0000-0001-7846-9560

Abstract

Der Artikel stellt eine philologische Analyse von Transformationen und liminalen Phänomenen dar, die sich im zweiten Kapitel von Yoko Tawadas Roman Etüden im Schnee bemerkbar machen. Beleuchtet wird die mehrdimensionale Verstrickung des Romans in einem intertextuellen Raum „dazwischen“, in dem sich nicht-normative Möglichkeiten des Daseins jenseits der Dominanz von inneren und äußeren oder menschlichen und tierischen Welten konstituieren. In die Analyse werden poststrukturale und postkoloniale Forschungsmethoden einbezogen.


Schlagworte

Yoko Tawada; Etüden im Schnee; Transformationen; Übersetzung

Bhabha, Homi: Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

Braidotti, Rosi: Metamorphoses. Towards a materialist theory of becoming. Malden: Polity Press 2002.

Derrida, Jacques: Różnia (différance). Przeł. J. Skoczylas. W: Drogi współczesnej filozofii. Red. M. Siemek. Warszawa: Czytelnik 1978, s. 374–411.

Feyerabend, Paul K.: Przeciw metodzie. Przeł. S. Wiertlewski. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg 2001.

Fleck, Ludwik: Psychosocjologia poznania naukowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2006.

Heine, Henryk: Atta Troll. Przeł. M. Konopnicka. Warszawa: Teodor Paprocki i S-ka 1887.

Miller, Nancy K.: Arachnologie: kobieta, tekst, krytyka. Przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński. W: Teorie literatury XX wieku. Red. A. Burzyńska, M.P. Markowski. Kraków: Znak 2006, s. 487–513.

Najdek, Kamilla: W sieci słów. Poetologiczny projekt Yoko Tawady. W: Między integracją i rozproszeniem. Doświadczenia estetyczne w kontekstach nowoczesności. Red. I. Lorenc, M. Rychter, M. Salwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2018, s. 167–191.

Sontag, Susan: Przeciw interpretacji i inne eseje. Przeł. M. Pasicka, A. Skurcińska, D. Żukowski. Kraków: Karakter 2018.

Spivak, Gayatri Chakravorty: Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Przeł. E. Majewska „Krytyka Polityczna” 2011, nr 24/25, s. 196–239.

Tawada, Yoko: Etüden im Schnee. Tübingen: Verlag Claudia Gehrke 2018.

Tawada, Yoko: Fruwająca dusza. Przeł. B. Słomka. Kraków: Karakter 2009.

Tawada, Yoko: Vorwort. In: Beyond Identities. Die Kunst der Verwandlung. Hrsg. Y. Tawada, G. Blamberger, M. Dopieralski. Tübingen: Verlag Claudia Gehrke 2018, s. 7–9.

Tawada, Yoko: Wo Europa anfängt & Ein Gast. Tübingen: Verlag Claudia Gehrke 2014.

Źródła internetowe

Channel, Louisiana: Yoko Tawada Interview: Writing Without Borders. https://www.youtube.com/watch?v=nEXEqCcl1LA (data dostępu: 30.11.2020).

Marzec, Andrzej: Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć? https://www.ejournals.eu/sj/index.php/Przeklad/article/view/3139/3138 (data dostępu: 23.02.2020).

Rosen, Rosa: Dompteurin Ursula Böttcher und ihre Eisbären, „Nacht der Prominenten”, 1982 (Staatszirkus der DDR). https://www.youtube.com/watch?v=OoBXHgkqGjA&t=248s (data dostępu: 30.11.2020).

Tawada, Yoko: Opowiadacz bez duszy. Przeł. Andrzej Pańta. http://labuz.art.pl/archiwlabuz/043labuz.html#W (data dostępu: 23.02.2020).

Werry, Lina: Der Mensch im Spiegel von „Beerenaugen”. Yoko Tawadas Roman Etüden im Schnee (2014). https://journals.openedition.org/germanica/3891(data dostępu: 30.11.2020).


Veröffentlicht : 2021-04-14


SowackaJ. (2021). Trajektorie eines Würfelzuckers – Transformationsraum in Yoko Tawadas Etüden im Schnee. Wortfolge. Szyk Słów, (5), 1-14. https://doi.org/10.31261/WSS.2021.05.07

Julia Sowacka  juliasowacka@gmail.com
Universität Warschau  Polen
https://orcid.org/0000-0001-7846-9560