[1]
MałeckiM. 2020. „I pochowali go na śląskiej granicy” — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku. Z Dziejów Prawa. 13, (lip. 2020), 295—309. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.21.