[1]
Pikulska-RadomskaA. 2020. Quod illicite (. ) exactum est. A co, jeśli cło nienależnie pobrano? Odpowiedzialność poborców podatkowych w rzymskim prawie klasycznym. Z Dziejów Prawa. 13, (lip. 2020), 37-46. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.04.