[1]
DziadzioA. 2020. Początki działalności Generalnego Delegata Rządu dla Galicji (1919—1921). Z Dziejów Prawa. 13, (lip. 2020), 173—188. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.14.