[1]
KrzymkowskiM. 2020. Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa. 13, (lip. 2020), 139-149. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.11.