(1)
UruszczakW. Prawo a Prawda, Czyli O Fikcjach Prawnych Uwagi Historyka Prawa. zdp 2020, 13, 25—35.