(1)
LityńskiA. O Góralach Kaukazu Wybranych Uwag Kilka (1914-1924). zdp 2020, 13, 161-172.