(1)
Pikulska-RadomskaA. Quod Illicite (...) Exactum Est... A Co, Jeśli Cło Nienależnie Pobrano? Odpowiedzialność Poborców Podatkowych W Rzymskim Prawie Klasycznym. zdp 2020, 13, 37-46.