(1)
DziadzioA. Początki Działalności Generalnego Delegata Rządu Dla Galicji (1919—1921). zdp 2020, 13, 173—188.