(1)
KrzymkowskiM. Stosowanie Przedrozbiorowego Prawa Polskiego W Księstwie Warszawskim W świetle Orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. zdp 2020, 13, 139-149.