(1)
GodekS. Szlachty Słonimskiej Projekty Reform Prawa Litewskiego Z Połowy XVIII Wieku (wstęp Do Zagadnienia). zdp 2020, 13, 127—137.