(1)
KorbelD. Prawo W Okresie Rewolucji Husyckiej. zdp 2020, 13, 57—76.