(1)
MałeckiM. W Odpowiedzi Na Recenzję Doktora Konrada Graczyka. zdp 2020, 13, 431—440.