MałeckiM. (2020). „I pochowali go na śląskiej granicy” — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku. Z Dziejów Prawa, 13, 295—309. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.21