Pikulska-RadomskaA. (2020). Quod illicite (.) exactum est. A co, jeśli cło nienależnie pobrano? Odpowiedzialność poborców podatkowych w rzymskim prawie klasycznym. Z Dziejów Prawa, 13, 37-46. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.04