OchmańskiJ. W. (2020). Judykatywa na straży zasady sprawiedliwości Zakres władzy sądów w kształtowaniu prawa na przykładzie orzeczenia Najwyższego Sądu Rzeszy z dnia 28 listopada 1923 roku i teorii Ericha Kaufmanna. Z Dziejów Prawa, 13, 225—240. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.17