WitkowskiA. (2020). Kontrola skarbowa w pierwszych latach Polski międzywojennej. Z Dziejów Prawa, 13, 189—214. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.15