DziadzioA. (2020). Początki działalności Generalnego Delegata Rządu dla Galicji (1919—1921). Z Dziejów Prawa, 13, 173—188. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.14