KrzymkowskiM. (2020). Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa, 13, 139-149. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.11