MałeckiM. (2020). W odpowiedzi na recenzję Doktora Konrada Graczyka. Z Dziejów Prawa, 13, 431—440. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.30