Z Dziejów PrawaR. (2020). Od Redaktorów. Z Dziejów Prawa, 13, 17-18. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.01