LityńskiA. (2021). Andrzej Witkowski, „Przymusowe odpłatne świadczenia publiczne w naturze w pierwszych latach II Rzeczypospolitej”, Rzeszów, Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo, 2020, 341 s. Z Dziejów Prawa, 14, 137-139. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.07