MałeckiM. „I pochowali go na śląskiej granicy” — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku. Z Dziejów Prawa, v. 13, p. 295—309, 9 jul. 2020.