Pikulska-RadomskaA. Quod illicite (...) exactum est... A co, jeśli cło nienależnie pobrano? Odpowiedzialność poborców podatkowych w rzymskim prawie klasycznym. Z Dziejów Prawa, v. 13, p. 37-46, 9 jul. 2020.