DziadzioA. Początki działalności Generalnego Delegata Rządu dla Galicji (1919—1921). Z Dziejów Prawa, v. 13, p. 173—188, 10 jul. 2020.