KrzymkowskiM. Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa, v. 13, p. 139-149, 10 jul. 2020.