LityńskiA. Generał NKWD z ziemi polskiej do niemieckiej. Z Dziejów Prawa, v. 14, p. 11-27, 7 dez. 2021.